hits

desember 2013

bF

...kommer

desember

kommer

Kunst på to ben

Paven abdiserte i år - og tok dermed en uortodoks manøver - men moteindustrien serverer publikum medreligiøs interesse for dødssyndene grådighet og forfengelighetvarer som ikke settes i skyggen a...

cc

cc

yy

yy